SKDK & DAMA YOUNG SESSION /SK/

Unikátne spojenie budúcich umelcov, ktorí sa venujú štúdiu hudby so zameraním na jazz a príbuzné žánre. Súkromná ZUŠ DAMA už niekoľko rokov vychováva mladých jazzmanov v rámci jazzového oddelenia, ktoré funguje v Prešove už od roku 1996.

Je preto  prirodzené, že Súkromne Konzervatórium Dezidera Kardoša sa rozhodlo vytvoriť možnosti pokračovať v štúdiu v rámci novovytvorenej jazzovej špecializácie tamojšieho hudobného oddelenia. Festival Jazz Prešov rád vytvorí  priestor mladým talentom, ktorí v sebe majú potenciál udržiavať jazzovú tradíciu v Prešove. Študenti oboch škôl sa vám predstavia so svojim programom úvodom druhého festivalového večera.

www.szusdama.sk

www.skdkpo.sk/