PAVEL KACZMARCzYK TRIO

Paweł Kaczmarczyk je jednym z najvýznamnejších mien súčasného poľského jazzu, čo potvrdili aj viacere medzinárodne rešpektované médiá. Fenomenálny klavírista a skladateľ vydal pod svojim menom niekoľko albumov vo významných európskych vydavateľstvách.

Pri svojej tvorbe neustále hľadá nové kontexty. Album Something personal, ktorý už vydáva pod značkou vydavateľstva Hevhetia je výsledkom nazbieraných skúseností a odráža zrelosť a citlivosť prístupu. Je to akési rozprávanie o zvuku, zahrňujúce moderné improvizačné postupy na najvyššiej úrovni.

Paweł Kaczmarczyk aktívne vystupuje v po celom svete. Jeho koncerty sa odohrávajú v Európe, na americkom kontinente, v Afrike, v Ázii a Arabskom polostrove.
V minulosti ho bolo možné vidieť po boku svetovo známich umelcov ako napríklad Lee Konitz, Jon Christensen, Mino Cinelu, Emil Mangelsdorff, Poogie Bell, Hadrien Feraud, Eivind Aarset, Arild Andersen, Theodosii Spassov, Janusz Muniak, Piotr Wojtasik, Adam Pierończyk, and Zbigniew Namysłowski a mnoho ďalších.

V roku 2008 sa Paweł Kaczmarczyk prezentoval špeciálnymi koncertami na Letnom jazzovom festivale v Piwnici pod Baranami, kde jeho kapela Audiofeeling vystupovala spolu s vyníkajúcim hráčom na basu Bronisławom Suchanekom.

Paweł Kaczmarczyk – klavír
Alan Wykpisz – kontrabas
Grzegorz Palka – bicie