OZ PO ART vzniklo v roku 2006 a jedným z jeho hlavných cieľov bola spolupráca a vytváranie partnerstiev s ďalšími MVO a tým prispievať k zlepšeniu a skvalitneniu života a kultúry našich obyvateľov. Občianske združenie PO ART má dlhoročné a bohaté skúsenosti s realizáciou rôznych podujatí zameraných predovšetkým na oblasť kultúry. Samotným dôkazom je významné postavenie a vysoká návštevnosť medzinárodného jazzového festivalu, ktorý už tridsať rokov organizuje a svojou kvalitou je známy aj v zahraničí. Týmito aktivitami PO ART významne prispieva k rozvoju hudobného umenia, vzdelávania a hudobnej osvety v našom regióne.